Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Velkommen til vores SD Cup webshop! Disse vilkår og betingelser regulerer din brug af vores hjemmeside samt eventuelle produkter eller tjenester, der tilbydes gennem den. Ved at få adgang til eller bruge vores webshop accepterer du at overholde disse vilkår og betingelser. Læs dem venligst omhyggeligt.

  1. Generelle vilkår

1.1 Accept: Ved at få adgang til eller bruge vores webshop bekræfter du, at du er myndig og har den juridiske kapacitet til at indgå denne aftale. Hvis du får adgang til eller bruger webshoppen på vegne af et firma eller en organisation, erklærer og garanterer du, at du har bemyndigelse til at binde den pågældende enhed til disse vilkår.

1.2 Ændringer: Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller afslutte webshoppen eller dele heraf til enhver tid uden forudgående varsel. Vi forbeholder os også retten til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel. Det er dit ansvar at gennemgå vilkårene jævnligt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af webshoppen efter eventuelle ændringer udgør din accept af sådanne ændringer.

  1. Kontoregistrering

2.1 Oprettelse af konto: For at få adgang til visse funktioner på webshoppen kan det være nødvendigt at oprette en konto. Du accepterer at give nøjagtige, komplette og opdaterede oplysninger under registreringsprocessen. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontoinformationer, og du er ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under din konto.

2.2 Kontosikkerhed: Du accepterer at underrette os øjeblikkeligt om enhver uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet sikkerhedsbrud. Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af denne sikkerhedsforpligtelse.

  1. Produkter og ordrer

3.1 Produktinformation: Vi bestræber os på at give nøjagtige og opdaterede oplysninger om vores produkter på webshoppen. Vi kan dog ikke garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af nogen produktbeskrivelser, priser, billeder eller andre oplysninger, der vises på webshoppen.

3.2 Ordreafgivelse: Ved at afgive en ordre gennem vores webshop tilbyder du at købe et produkt i henhold til disse vilkår og betingelser. Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed og accept fra vores side. Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere en ordre af enhver årsag og når som helst.

3.3 Priser og betaling: Alle priser, der vises på webshoppen, er angivet i den angivne valuta og er eksklusive gældende skatter, gebyrer og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er angivet. Betaling er påkrævet ved afgivelse af ordren. Vi accepterer de betalingsmetoder, der er angivet på webshoppen.

  1. Forsendelse og returnering

4.1 Forsendelse: Vi vil gøre rimelige bestræbelser på at sende produkter inden for de estimerede leveringstidsrammer. Vi kan dog ikke garantere leveringsdatoer og er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller skader i forbindelse med forsendelsen.

4.2 Returnering og tilbagebetaling: Vores returnerings- og tilbagebetalingspolitik er tilgængelig på webshoppen. Læs den venligst omhyggeligt, inden du foretager et køb.

  1. Immaterielle rettigheder

5.1 Ejerskab: Alt indhold på webshoppen, herunder men ikke begrænset til tekst, grafik, logoer, billeder, lydklip og software, tilhører webshop-ejeren eller dets licensgivere og er beskyttet af immaterielle rettigheder.

5.2 Begrænset licens: Du får tildelt en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens til at få adgang til og bruge webshoppen og dens indhold udelukkende til personlige, ikke-kommercielle formål.

  1. Fraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsning

6.1 Garantier: Webshoppen og dens indhold leveres "som den er" og "som tilgængeligt" uden nogen former for garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede. Vi garanterer ikke, at webshoppen vil være fejlfri eller uafbrudt, og vi giver ingen garantier for nøjagtigheden, pålideligheden eller aktualiteten af nogen oplysninger på webshoppen.

6.2 Ansvarsbegrænsning: Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafansvar, der opstår i forbindelse med din brug af webshoppen eller eventuelle produkter, der er købt gennem den.

  1. Lovvalg og tvisteløsning

7.1 Lovvalg: Disse vilkår og betingelser skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, uden hensyn til kollision af love.

7.2 Tvisteløsning: Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser, skal løses gennem forhandling eller andre fredelige midler. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten indbringes for de eksklusive domstole i Danmark.

  1. Delbarhed

Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ugyldig eller ikke-håndhævelig, forbliver de øvrige bestemmelser gyldige og håndhævelige i det fulde omfang, der er tilladt i henhold til loven.

Ved at bruge vores webshop erkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, bedes du undlade at bruge vores webshop.