SD-Cup Regler forår 2024

Regler
1: Der må kun fiskes med endegrej fra OGP typer, som specificeret i nedenstående "TILLADTE ENDEGREJ" liste.
2: Der må kun fiskes ved de danske kyster og fjorde og hvor der er adgang til saltvand.
3: Der må ikke fiskes i ferskvand og å og ”put and take”.
4: Største fisk i cm må tæller. Er der 2 ens fisk på cm. Så får C&R fisk fordel, derefter afgør admin hvilken der har fortrin.
5: Det er tilladt at genudsætte / C&R.
6: Alle indsendte fangst foto mm. Skal lægges i album med Havørredpræmie mappen, under SD Cup forår 2024 beginheden på vores FB Gruppe, fotoet skal tages som beskrevet aften op til cup start.
7: Ungdoms kategorien, som er ny fra 2024, er for alle der ikke er fyldt 18 år (17år og ned efter), det er en Lukket kategori for de unge, det gælder også præmierne. jo flere ungdoms deltagere jo flere præmier, De vil dog være med i mindst en lodtrækning for samtlige deltagere.
8: Admin afgørelse er altid gældende.
9: Der kan vindes 1 havørredpræmiepakke pr. deltagerkort.
10: Gyldigt fisketegn en god ide.
11: Mindste mål er 45 cm.
12: Alle havørreder tæller med.
13: Fiskeri fra båd, flydering, kano mm er ikke tilladt.
14: Man skal være medlem af SD gruppen for at deltage. Medmindre andet er aftalt med admin.
15: Alle fiskepladser skal være tilgængelige for alle. Der skal være offentlig adgang.
16: Bevidst snyd medfører bortvisning fra div Facebook-grupper.
17: Tyske deltagere kan købe billetter ved DS angelsport eller på webshop.
18: Der må indsendes flere fisk og foto. Største fisk i cm overtager.
19: Købte deltagerkort kan ikke overdrages til andre efter d. 29.03.2024.
20: Der kan vindes flere præmiepakker pr. deltagerkort, dagens foto, deltagerlodtrækning.
21: GLS porto er for præmie modtagers egen regning, standard pris på kr. 56,- for DK leverancer.
22: Der må gerne fiskes samtidig ved andre fiskecups.
23: Havørreder må ikke være slagtet. De skal være friske og have blanke øjne.
24: Havørreder må ikke have været frosne.
25: Alle præmiepakker kan ikke ombyttes til kontanter eller str. m.m.
26: Foto af havørreder skal tages tydeligt..fanger man en top fisk er video en god ide og en fordel.
27: Måle din havørred: Målebåndet 0cm skal starte fra halen (midt inde i V-et) og der måles op hoved slutteligt munden
28: fisken skal være kroget foran gællerne.


TILLADTE ENDEGREJ :
Snurrebassen
Sillingen
Kniven
Bornholmerpilen
Hugormen
S-Sømmet
Fladbukken
Klintehammeren
Needlepin
Öland wobler

Deltagergebyr 250 kr. pr. deltagerkort ekskl. fragt med GLS for præmie vinderne. Betales via webshop: SD Cup
Vi ser frem til et brag af DKS STØRSTE FISKE EVENT.